Městské zařízení sociálních služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace – kvalitní péče o seniory

Jsme příspěvkovou organizací města Karlovy Vary, které je naším zřizovatelem a rozhoduje o naší činnosti. Naším posláním je poskytovat kvalitní sociální služby občanům města Karlovy Vary a přilehlých obcí. Co se skrývá za touto větou, tedy jaké služby a komu poskytujeme?

Aktuálně naše zařízení poskytuje nějakou formu pečovatelské služby přibližně 780 uživatelům a péče probíhá na různých místech a různým způsobem.

Část našeho působení probíhá v pěti domech s pečovatelskou službou v Karlových Varech. V nájemních bytech v těchto domech bydlí přibližně 240 seniorů. Žadatelům na základě jejich žádosti tyto byty přiděluje komise Odboru sociálních věcí Magistrátu města Karlovy Vary a senioři, kteří zde bydlí, mohou využívat pomoc a podporu kvalifikovaných a proškolených pečovatelek, které mají v těchto domech zázemí. Senioři si společně se sociální pracovnicí vyberou pomoc a způsob podpory, které jim pak pečovatelky poskytují. Základní úkony, ze kterých si senioři vybírají, se týkají pomoci při zvládání péče o vlastní osobu, pomoci při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy, pomoci při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. V domě s pečovatelskou službou ve Východní ulici se péče poskytuje po celý rok 24 hodin denně, v ostatních čtyřech domech probíhá služba v čase od 7 do 15:30 hodin nebo podle potřeby klienta až do 19 hodin.

O další seniory a zdravotně postižené se staráme v místě jejich trvalého bydliště na celém území Karlových Varů a v přilehlých obcích, kam pečovatelky docházejí nebo dojíždějí. V bytech je seniorům poskytován stejný rozsah služeb jako v domech s pečovatelskou službou a tato forma péče je mezi seniory velmi oblíbená a vyhledávaná. Tímto způsobem se staráme přibližně o dalších 360 seniorů. V poslední době v domech s pečovatelskou službou i ve vlastních bytech seniorů poskytujeme služby až do večerních hodin a nově začínáme o seniory pečovat i o víkendech.

Součástí MZSS jsou také tři jídelny, a to v Domově pro seniory ve Staré Roli, Zlatá kotva v Rybářích a v Domě s pečovatelskou službou v Drahovicích. V jídelnách vaříme tři druhy jídla, z toho dvě jídla jsou dietní a strávníci si mohou vybrat, které jídlo si na daný den objednají. Senioři mohou do jídelen docházet, nebo si nechávají jídlo dovézt domů. Na tým zkušených a kvalifikovaných kuchařů dohlíží odborná nutriční terapeutka, která garantuje, že připravovaná jídla splňují nutriční požadavky na kvalitní stravování seniorů a že jídla budou také chutná. Navíc i cena jídla je příznivá.

Součástí Městského zařízení sociálních služeb Karlovy Vary je také Domov pro seniory ve Staré Roli, který disponuje dvaceti jedním lůžkem. Tým pečovatelek a zdravotních sester zde poskytuje zdravotní a ošetřovatelskou celodenní péči. O seniory je tedy komplexně postaráno a tak zde nacházejí svůj nový domov. Den mají obyvatelé vyplněný různými aktivitami, například aktinoterapií, ergoterapií, canisterapií, muzikoterapií, pobytem v zahradě, společně se scházejí v klubovně, cvičením a jógou upevňujeme jejich pohybové schopnosti. Seniorům zde poskytujeme jak odbornou péči, tak jim vytváříme i příležitosti pro to, aby svůj volný čas strávili aktivně a spokojeně.

Pro Domov pro seniory se aktuálně připravuje přístavba nové budovy. Nový objekt je projektován pro 40 lůžek a celková kapacita Domova pro seniory pak bude 61 lůžek. Toto rozšíření kapacity je pro karlovarské občany jistě dobrou zprávou.

Kromě pečovatelské služby zprostředkováváme našim seniorům, kteří mají zájem, také velmi pestrý společenský a kulturní program. Zajišťujeme pro ně celou řadou kulturních, společenských a aktivizačních akcí (koncerty, besedy, přednášky, výlety, návštěvy galerií, divadelních představení, cvičení jógy, diabetické cvičení). Senioři se do nabízeného programu velmi aktivně zapojují a akce jim přinášejí radost a potěšení. O našich akcích jsme vás již opakovaně informovali v předešlých číslech tohoto časopisu.

MZSS nabízí všem karlovarským seniorům a zdravotně postiženým občanům pomoc, pokud se nacházejí v obtížné sociální situaci, a proto se na nás můžete s důvěrou kdykoliv obrátit.

Na závěr vedení Městského zařízení sociálních služeb Karlovy Vary děkuje všem svým zaměstnancům za náročnou práci, kterou pro karlovarské seniory vykonávají, děkujeme za to, že k péči o seniory přistupují zodpovědně, a i s potřebnou láskou, trpělivostí a pochopením.

Všem seniorům a zaměstnancům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v celém roce 2017.

Mgr. Milan Martinek

Ředitel MZSS KV

(leden 2017)

V domech MZSS Karlovy Vary to žije

Naše Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace města pečující o bezmála 900 seniorů v Karlových Varech, klade důraz na kvalitní život i ve stáří. Pro své klienty proto pravidelně připravujeme organizované akce nejčastěji kulturního či vzdělávacího charakteru a další činnosti vedoucí k navození a udržení dobré psychické kondice.

V letošním roce již naši senioři navštívili galerii umění, účastnili se dne otevřených dveří ve sklárně Moser a předpremiéry nové divadelní hry Karel IV. aneb strasti otce vlasti, kterou uvedlo karlovarské divadlo. S radostí přijali též dárek od Karlovarského symfonického orchestru v podobě návštěvy koncertu vážné hudby v Grandhotelu Ambassador. V červnu se vypravili na koupaliště Rolava na akci pod názvem Dostaveníčko pro seniory, která krom společenského setkání se s ostatními důchodci, nabídla hudební vystoupení karlovarské skupiny Forte Band J.P.Š. Na druhou polovinu roku plánujeme hned několik dalších výletů a to např. do poslanecké sněmovny ČR, na statek Kozodoj ve Staré Roli nebo opět na koupaliště Rolava, které nabídne další Dostaveníčko pro seniory.

Na půdě domů s pečovatelskou službou či v Domově důchodců ve Staré Roli se odehrávají též programy pro ty, kterým jejich zdravotní stav nedovolí opouštět své domovy. Těší nás solidární přístup jednotlivců, kteří přicházejí zpestřit život důchodců často za minimální či nulový honorář. Naše pozvání přijali například kouzelník pan Kamil Burda, který na našich tvářích vykouzlil hodně úsměvů. Taktéž pan Jan Kindl, který nás pravidelně navštěvuje se cvičením jógy smíchu a která se v krátkém čase stala mezi seniory velmi oblíbenou. Jedním z přání našich klientů z domova ve Staré Roli bylo zpívat si za doprovodu akordeonu. Pro velký úspěch se chystáme rozšířit toto pravidelné muzicírování i do domů v Rybářích a na Růžovém Vrchu. Zazpívat nám a potěšit srdce přišel též známý karlovarský sbor Collegium Vocale Jiřího Štrunce. Zájem starší generace je však soustředěn i na společenská témata. Proto nás v dubnu navštívil poslanec hnutí ANO pan Jaroslav Soukup v doprovodu náměstka primátora města K.Vary pana Michala Riška či mluvčí karlovarské policie paní Zdena Papežová, jejímž cílem bylo seznámit seniory s prevencí a riziky plynoucími z kriminality páchané na seniorech a ostatními zásadami týkajícími se ochrany života, osob a majetku. Kytičku našim seniorkám na krátkém setkání a besedě v den matek předala paní poslankyně Markéta Wernerová v doprovodu náměstka primátora pana Michala Riška.

Naše poděkování patří nově též organizaci INSTAND, jejíž dobrovolníci se věnují seniorům individuálně či hromadně při domácích i venkovních aktivitách, či dalším obětavým jednotlivcům a skupinám jako je například paní Jana Dřímalová, vedoucí pravidelně jógu pro seniory a zajišťující vystoupení dětí v našich zařízeních, paní Alena Hájková vyučující zájemce německý jazyk a mnoho dalších. S potěšením sledujeme radost a vděčnost našich klientů za vše, co jim můžeme v těchto oblastech nabídnout a jejich trvající a někdy i rostoucí zájem o život „venku“, který jak zjišťují, jim má stále ještě co nabídnout.

Závěrem ředitel MZSS KV Mgr. Milan Martinek děkuje všem jednotlivcům o organizacím, kteří s MZSS na popsaných akcích spolupracují a umožňují tak svojí vstřícností, ochotou a empatií prožívat seniorům aktivně společenský a kulturní život. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci a na to, že budeme i nadále společně zajišťovat seniorům tolik potřebný kontakt se společenským a kulturním prostředím v našem městě i v jeho okolí.

(červen 2016)

Díky Vám přání splněno"Po lokty v hlíně“

S potěšením děkujeme všem dárcům, kteří se zúčastnili proběhlé sbírky s názvem Plníme přání seniorům a přispěli tak ke splnění přání našich klientů z Domova pro Seniory v Karlových Varech, Staré Roli. Díky Vašim příspěvkům budou moci v blízké době pěstovat bylinky a květiny, přestože jejich stará kolena jim už nedovolí pokleknout k záhonkům.  Touto sbírkou jsme získali  potřebnou částu na nákup mobilních zahrádek, o které nyní senioři budou moci pečovat z invalidních vozíčků. Všichni už se moc těší, jak budou sledovat první výhonky vyrůstající z hlíny.

 

      (červenec 2017)