Smysl pro humor ani zvídavost s přibývajícím věkem nutně neodchází. Dokladem toho je tvorba našich seniorů, která pramení z jejich čistého nadšení a chuti se bavit i poučit. Počtěte si s námi :-)

Seniorský občasník 3.2016.1.pdf (3,88Mb)

Seniorský občasník 3.2016.2.pdf (5,13Mb)