Středisko pečovatelské služby

Typ služby

Pečovatelské služby – tj. přímá péče v domácnosti klienta, nákupy, rozvoz obědů (terénní služba), příprava a podávání jídla v našich  jídelnách (ambulantní služby).

Poslání a cíl služby

Poskytnout potřebné služby a péči cílovým skupinám uvedeným níže s cílem zabezpečit jim plnohodnotný život a pomoci jim zachovat přirozené sociální vazby a místní a životní návyky, zejména

  • podporovat uživatele v zachování jejich způsobů života ve vlastních domácnostech
  • pomoci překlenout i přechodné období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci
  • napomáhat uživatelům k udržení soběstačnosti, aby co nejdéle mohli žít v přirozeném prostředí
  • podporovat uživatele v oblastech, v nichž jsou jejich schopnosti sníženy

Našim cílem je poskytnout kvalitní péči a podporu soběstačnosti dle individuálních potřeb a přání klienta a prohloubit v něm pocit jistoty a bezpečí.

Své služby poskytuje Středisko pečovatelské služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  a dalších právních norem, v souladu se standardy kvality sociální služeb, v rozsahu své kapacity a odborných a kvalifikačních předpokladů svých zaměstnanců tak , jak je to stanoveno v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb.

Okruh osob, kterým je služba určena

Osobám žijících ve vlastních domácnostech na území města Karlovy Vary a přilehlých obcí v okruhu do 10 km, které z důvodu ztráty soběstačnosti potřebují pomoc druhé osoby při běžných denních potřebách. Osobám, kteří dosáhli důchodového věku, osobám zdravotně postiženým, osobám tělesně postiženým nebo s chronickým postižením.

Věková struktura uživatelů

Dospělí 27 - 64 let

Mladší senioři 64 - 80 let

Starší senioři nad 80 let

Komu není služba určena

Občanům nesplňujícím podmínky výše definované a občanům, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, případně vyžaduje přímou odbornou lékařskou péči.

Charakteristika a zásady poskytovaných služeb

Všechny služby jsou zaměřeny na cílovou skupinu, tj. seniory a zdravotně postižené, případně zdravotně postižené občany, kteří k životu potřebují různý stupeň pomoci. Služby jsou tedy zaměřeny na konkrétní individuální potřeby jednotlivých občanů s cílem zabezpečit jim co nejkvalitnější život a pomoci jim zachovat přirozené sociální vazby a životní návyky.

Služby jsou poskytovány v rámci stanovených "pravidel".

Provozní doba

Pečovatelské služby v terénu v době od 7:00 – 15:30 hod. a dále dle požadavků a potřeb klientů do 19:00 hodin. Obědy jsou rozváženy v rámci terénní služby denně včetně víkendů. Příprava a podání jídla (ambulantní sociální služba) je poskytována v našich jídelnách od 10:30 - 12:30 hod. denně.

Kapacita zařízení

  • Služby péče o klienty cca 800 klientů.
  • Rozvoz obědů cca 300 klientů.
  • Příprava a podávání jídla v našich jídelnách cca 300 klientů.

Podmínky poskytnutí služby

Viz bod „komu je služba určena" základní podmínky jsou dány příslušnou legislativou, v jejímž rámci rozhoduje zřizovatel.

Příjem žádostí o poskytování služby

Žádosti se přijímají přímo na Středisku pečovatelské služby Severní 5 - viz odkaz Kontakty.

Na základě žádosti a provedeného sociálního šetření a zjištění individuálních potřeb žadatele je s klientem uzavřena "Poskytovatelská smlouva", jejíž přílohou je "Sazebník úkonů".

Adresa

Severní 5, Rybáře - Středisko pečovatelské služby

Sazebník úkonů PS 2015.pdf (388kb)

Poskytovatelská smlouva.pdf (403kb)

Popis činnosti Peč. služba leden 2016.docx (27kb)

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Klikněte zde pro úpravu textu.