KSO a Ježíškova vnoučata

V únoru nás poctila svou přítomností vzácná návštěva v podobě předních členů a hlavních sólistů Karlovarského symfonického orchestru. V jejich podání zaznělo Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho, které doprovázel mluveným slovem ředitel KSO Mgr. Petr Polívka.  Tento výjimečný zážitek byl seniorům darován prostřednictvím projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, který oslovuje dobrovolníky z řad veřejnosti a vyzývá je k obdarování seniorů zážitkem či věcným darem. Potěšilo nás, že naše pozvání na tutu milou akci, při které nechybělo ani pohoštění pro seniory, přijal i Český rozhlas a zástupci karlovarské radnice náměstek primátora pan Michal Ryško a pan Mgr. Jiří Klsák

2. svátek vánoční s KSO

Ve sváteční dny k nám již tradičně přichází někteří členové Karlovarského symfonického orchestru se svými rodinami. I letos strávili se seniory ve Staré Roli a Drahovicích hezký čas plný povídání a hudby.

Vánoce s dětmi

V prosinci nás navštívily děti ze ZŠ 1. máje v Karlových Varech pod vedením paní učitelky Bc. Jany Landsfeldové a paní Věry Janouchové. Jejich podání vánočích písní, říkaček a koled bylo zkrátka kouzelné a nejedno oko zvlhlo.

Swing Band na Východní

Jedno z prosincových odpolední zpříjemila seniorům swingová kapela Swing Band, která představila ve svém podání nejznámější české i světové swingové hity. Nálada byla výborná a vystoupení vskutku podřené.

Zvířátka z Kozodoje ve Staré Roli

Krásné a dojemné odpoledne jsme prožili s vzácnou návštěvou z nedaleké farmy Kozodoj. Skupina dětí a mládeže pod vedením paní Pavlíny Štyndlové přivedla do naší zahrady dva koně, kozičku a kozlíka.  Obě generace spolu sdíleli nejen zážitky spojené s péčí o zvířata, kterou si senioři pamatují ještě z dob svého mládí, kdy žili na rodinných statcích či chovali zvěř doma.  Vzájemné sdílení bylo plné radosti a dojetí. Velmi DĚKUJEME!!!

Pohoda na Rolavě

Slunečné červnové odpoledne zpříjemnila seniorům kapela BÁD BOYS. Koncert připravila pro naše seniory společnost KV City Centrum.

Viděli jsme relikviář

Květnové odpoledne nám zpříjemnil výlet do Bečova, kde se senioři zúčastnili prohlídky zámku a jedné z našich nejcennějších národních památek, relikviáře svatého Maura. Výlet zakončili procházkou po zámecké zahradě a posezením v jedné z místních kaváren.

Dudáci ve Staré Roli

Květnové odpoledne zpříjemnil seniorům hudební sbor absolventů ZUŠ Karlovy Vary pod vedením pana Miljo Mileva. Soubor komorních a folklorních písní provázely housle, klavír, viola a flétny a nechyběly ani staročeské dudy.

Adéla ještě nevečeřela

V březnu 2017 jsme se vydali do karlovarského divadla, které uvedlo velmi zdařilý muzikál na motivy známého českého filmu Adéla ještě nevečeřela. Děkujeme za velmi hezký zážitek :-)

Návštěva Muzea Jana Bechera

Na tento březnový den se naši senioři opravdu těšili. Přestože řada z nich strávila na karlovarsku celý svůj život, příležitost prohlédnout si prostory karlovarské Becherovky a dozvědět se více o její historii a výrobě, měli poprvé. Někteří naopak zavzpomínali na časy svého mládí, kdy se s Becherovkou setkávali zejména při její konzumaci :-) Vidina ochutnávky hned několika výrobků značky Becher jim pomohla překonat i schody vedoucí do sklepení :-) 

 

Lidové zpívánky - posezení s harmonikou

Obyvatelé Domova pro seniory ve Staré Roli si ve svém věku ještě rádi zazpívají nebo poslechnou hudbu svého mládí. Potěšit nás proto opět přišel pan Stránek se svou harmonikou. Senioři zpívali jak uměli a mít nohy v lepší kondici, jistě by i tančili.

Vánoční vystoupení dětí

Vystoupení školních dětí jsou mezi seniory velmi oblíbená. Tentokrát nám své umění přišly představit děti ze základní školy v K.Varech - Dvorech pod vedením paní učitelky Jany Lansfeldové. 

Jóga smíchu 

Pravidelné měsíční setkání s jógou smíchu proběhlo opět ve výborné náladě. Přesvědčte se sami :-)

Dyleň v divadle

17.12.2016 se cca 30 našich seniorů vypravilo do karlovarského divadla na veselé a pozitivní energií nabité představení folklorního souboru Dyleň.  Ten na karlovarsku existuje již 50 let a patří k nejznámějším souborům západních Čech. Vystupuje v karlovarských lidových krojích a předvádí tance historicky a místně se vztahující přímo k naší oblasti a vycházející z dochovaných pramenů.

Rybova mše v GH Pupp

16.12. 2016 jsme se zúčastnili krásného a svátečního odpoledne, v němž zazněla Rybova mše v podání Karlovarského symfonického orchestru.  Ten nám již poněkolikáté věnoval bezplatné vstupenky pro naše seniory a umožnil tak být svědky povznášejícího a slavnostního zážitku. 

Výlet na Kozodoj

V září 2016 se milovníci pobytu na zdravém vzduchu vypravili na návštěvu farmy Kozodoj ve Staré Roli.  Tam je s velkou ochotou a otevřenou náručí provedli místní majitelé a zprostředkovali jim nejen přímý kontakt se zvířaty, ale i povyprávěli o chodu farmy.

Den s operetou na Rolavě

Již podruhé v tomto roce pro nás společnost KV CITY Centrum uspořádala hudební vystoupení. Tentokrát nás potěšila melodiemi ze známých operet a muzikálů v podání členů Karlovarského symfonického orchestru. Za krásný zážitek v tento téměř letní zářiový den velmi děkujeme. 

Jožka Černý s cimbálovkou 

Začátkem září 2016 proběhl narozeninový koncert Jožky Černého v doprovodu jeho cimbálovky. Naši senioři se vypravili v hojném počtu a odnesli si nezapomenutelný zážitek.

Dostaveníčko pro seniory na koupališti Rolava

Provozovatel koupaliště Rolava společnost KV CITY Centrum připravila akci specielně pro potěchu karlovarských seniorů. K tanci i poslechu zahrála skupina FORTE BAND J.P.Š.  Starší hity světové i české hudební scény  se líbily všem.

Den otevřených dveří ve sklárně Moser

V květnu navštívili naši seniři den otevřených dveří ve sklárně Moser. O tuto akci byl v jejich řadách velký zájem. Měli tak možnost poznat blíže světově známého a ojedinělého výrobce skla, nahlédnout do muzea a jeho výrobních prostor a krátce se zúčastnit doprovodného programu, který byl připraven ve venkovních prostorách sklárny. 

Setkání s poslancem panem PhDr. Zdeňkem Soukupem

Dne 18.4. jsme přijali vzácnou návštěvu - poslance strany ANO, pana PhDr. Zdeňka Soukupa a náměstka primátora města K.Vary pana Michala Riška. Oba politici přiblížili seniorům aktuální společenská témata jako např. migrační krizi a důchodový systém. Ve svém povídání se dotkli  i sociálních problémů a života v poslanecké sněmovně PČR. Zájem a účast seniorů byly na naše poměry vskutku hojné a v závěru byl věnován prostor i obecným či osobním dotazům. Děkujeme za milé setkání.

Kouzelník okouzlil i seniory v DPS Východní

Dne 8.4. nás pan Kamil Burda obdaroval dalším svým zdařilým vystoupením, na kterém nechyběla legrace a dobrá zábava. Velmi děkujeme :-)

Kouzelnická show

Kouzelnickou show jsme si všichni opravdu užili.  Velmi děkujeme profesionálnímu kouzelníkovi panu Kamilu Burdovi, který nám daroval své vystoupení bezplatně. Všichni jsme se výborně pobavili a kouzlení neunikli ani senioři a personál.

Collegium Vocale Jiřího Štrunce

Dne 2.3. 2016 jsme byli svědky krásného hudebního vystoupení ženského pěveckého a hudebního sboru s názvem Collegium Vocale Jiřího Štrunce, jehož zakladatelem a provozovatelem byl dlouhá léta jeden z nejlepších českých sbormistrů poválečné éry, pan Jiří Štrunc. Sbor vystoupil pod vedením paní Jarmily Štruncové a od našich seniorů sklidil nadšené ohlasy a velký potlesk. Velmi děkujeme!!!!!

Klikněte zde pro úpravu textu.

Jóga smíchu

Dne 2.2.2016 jsme se rozesmáli při cvičení jógy smíchu :-)  Děkujeme lektoru panu Janu Kindlovi, že naše seniory bezplatně provedl jejím cvičením, u kterého zažili spoustu legrace a uvolnění.  Účastníci si setkání opravdu užili a jógu smíchu si ihned oblíbili.


Vánoční koncert KSO v Grandhotelu Ambassador


Dne 18.12.2015 se naši senioři v hojném počtu zúčastnili generální zkoušky vánočního koncertu Karlovarského symfonického orchestru.  Koncert probíhal ve slavnostních prostorách Grandhotelu Ambassador (bývalého Národního domu)  a pro návštěvníky byl krásným zážitkem. Velmi děkujeme Karlovarskému symfonickému orchestru za umožnění tohoto zážitku a za stálou vstřícnost vůči MZSS KV.

Vánoční besídka ve Zlaté kotvě

Dne 17.12.2015  proběhlo malé vánoční vystoupení dětí ze 7.třídy ZŠ J.A.Komenského. Pod vedením Mgr. Ilony Volopichové si pro Vás připravily zpěv spirituálů a pásmo pohanských vánočních dívčích a chlapeckých zvyků jako je např. předvídání vdavek či pastýřská koleda.

Výlet do Galerie umění v K.Varech

Dne 10.12.2015 se malá skupinka zvídavých seniorů vypravila do Galerie umění v Karlových Varech, aby si prohlédla originální díla dvou známých umělců, vynikajících v oblasti designérství skla, kovu a porcelánu, pana Karla Bečváře a pana Jiřího Kožíška. Děkujeme Galerii umění za již několikáté laskavé přijetí a spolupráci během celého roku 2015.

Country estráda

Dne 3.12.2015 navštívila Domov seniorů ve Staré Roli country skupina důchodců. Vystoupila s hudebním a tanečním programem. Tančit se tentokrát odvážili i naši senioři. V závěru dostal každý malý vánoční dáreček.

 

Duo Yamaha v Divadle Vítězslava Nezvala v K.Varech

Dne 2.12.2015 se téměř 40 seniorů vypravilo vlastním autobusem na hudební vystoupení známé a mezi věkově pokročilými oblíbené skupiny Duo Yamaha do divadla v Karlových Varech, kde pro ně byla připravená ta nejlepší místa v přízemí.  Jejich zájem o toto vystoupení byl nebývale velký, jejich oči zářily a někdo si i zazpíval. Příště pojedeme znovu a rádi.

Návštěva vystoupení KSO v hotelu Ambassador

                                          říjen 2015

Ve spolupráci s Karlovarským symfonickým orchestrem uskutečnilo MZSS KV návštěvu nově opravených prostor kdysi velmi oblíbeného Národního domu, který byl po dlouholeté odmlce a zdařilé rekonstrukci opětovně otevřen veřejnosti pod novým jménem Ambassador. Navštívili jsme koncert KSO, jehož programem byla Má vlast Bedřicha Smetany. Působivý výkon hudebníků byl umocněn krásným prostředím a vzpomínkami seniorů na dobu, kdy toto místo navštěvovali coby jednu z dominant karlovarské kultury. Ohlasy ze strany seniorů byly opravdu vřelé. Děkujeme KSO za milou spolupráci.