Odkazy

Kontakty na nezávislé orgány

  • Veřejný ochránce lidských práv - ombudsman, Údolní 39, 602 00 Brno, e-mail: podatelna@ochrance.cz, 542 542 888
  • MZ ČR odbor kontroly, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, e-mail: stiznosti@mzcr.cz, 224 972 420
  • Právní poradna ČHV (Český Helsinský výbor), Jelení 5, 118 00 Praha 1, e-mail: pravni@helcom.cz, 220 515 223
  • Asociace občanských poraden, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
  • Právní poradenství poskytované Českou advokátní komorou, Regionální představitel pro Západní Čechy, Advokátní kancelář JUDr. Julie Šindelářová Mikulášská tř. 9, 301 00 Plzeň, e-mail: julie.sindelarova@worldonline.cz
  • Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary, e-mail: posta@mmkv.cz, 353 118 111
  • Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor. soc. věcí, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, 353 502 111
  • Senior telefon - 800 157 157, bezplatná linka pro seniory - sociální služba pro pomoc v jakékoli nesnázi funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (organizuje Život 90)
  • Zlatá linka seniorů - 800 200 007, bezplatná linka důvěry pro seniory funguje Po-Pá 8-20 hodin, nabízí informace z lékařské, psychologické, právní či sociální oblasti (organizuje Nadační fond Elpida)
  • Linka sociální pomoci - 272 941 850