Nabídka sociálních služeb

Rozsah našich služeb je  široký. Od té jednoduché služby, jakou je dovážka oběda, či obstarání nákupu v domácnostech klientů, až po ty nejsložitější, jako je komplexní péče v Domově důchodců.

Běžnou službou je například stravování. Ve třech našich jídelnách, v Domově důchodců ve Staré Roli, v Domově s pečovatelskou službou v Drahovicích a v jídelně Zlatá Kotva v Rybářích nabízíme obědy ve třech dietách a vysoké kvalitě velkému počtu klientů v rámci ambulantních i terénních sociálních služeb. Téměř 800 klientů, občanů Karlových Varů se  tak ambulantní nebo terénní službou formou stravuje v našich jídelnách.

Na základě smlouvy s příslušnou obcí jsme schopni zajistit rozvoz obědů i do jiných obcí.

Naše příspěvková organizace má registrované dvě sociální služby podle zákona o sociálních službách (terénní

a ambulantní pečovatelskou službu) - "Středisko pečovatelské služby" a také pobytovou sociální službu  Domov pro seniory (Domov důchodců Stará Role).

V levém okně jsou odkazy na uvedené služby s podrobným popisem a základní informací, jak tyto služby získat.

V sekci Kontakty pak najdete veškeré kontakty na jednotlivé pracovníky.

V odkazu Dokumenty najdete potom základní legislativu upravující poskytování všech služeb i další důležité vnitřní dokumenty. V tomto odkazu naleznete i formuláře žádostí o umístění v Domě pro seniory a žádosti o přidělení bytu v Domech s pečovatelskou službou.

Příjemce je povinen informovat srozumitelným způsobem veřejnost a zájemce o své činnosti v souladu s Regionální kartou sociální služby (RKSS) v rozsahu oblastí potřeb a témat - regionální karty sociálních služeb jsou ke stažení na http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-lids-zdroje/IP_KPSS.aspx.


1. Středisko pečovatelské služby Severní

  Nabízí široký rozsah terénní pečovatelské služeby klientům přímo v jejich domácnostech. Celé spekturm služeb je definováno v "Sazebníku úkonů", kde si každý klient může vybrat službu, kterou potřebuje. Ceny služeb vycházejí z platné vyhlášky.

V průběhu roku poskytneme pečovatelské služby v domácnostech až 1 000 klientům. Z hlediska významu pro karlovarské občany je naše městská pečovatelská služba zdaleka nejvýznamnější a je páteřní organizací v této oblasti a je k tomu, na rozdíl od jiných (soukromých) subjektů, í patřičně personálně a  technicky vybavena.

Dále nabízíme ambulantní sociální službu - příprava a podání jídla v jídelnách našeho zařízení.

Podrobnější informace je možno nalézt v sekci "Středisko pečovatelské služby" (viz odkaz vlevo).

Na základě žádosti a po provedeném sociálním šetření, jsou zjištěny individuální potřeby jednotlivých žadatelů a po  seznámení s pravidly a podmínkami služby je s klientem následně uzavřena "Poskytovatelská smlouva", jejíž přílohou je "Sazebník úkonů" a "Příloha nasmlouvaných úkonů". Tento postup platí pro terénní i ambulantní službu.

2. Domov důchodců Stará Role

Zde se poskytuje komplexní celodenní péče včetně zdravotní péče, ubytování, celodenní stravy apod. Podrobnější informace opět najdete v odkazu vlevo (Domov seniorů).

SAZEBNÍK PS 2017.pdf (747kb)

Poskytovatelská smlouva.docx (36kb)