Kontaktní informace

Městské zařízení sociálních služeb - příspěvková organizace
Východní 16
Karlovy Vary
360 20
Česká republika
IČ:
47701277
DIČ
Založena zřizovací listinou ze dne 1.11.1993, Zřizovatel - město Karlovy Vary

Kontaky pro příjem seniorů do našich zařízení

Informace pro příjem seniorů do Domova seniorů Stará Role:

Vlasta Čábelová - vrchní sestravcabelova@kv-mzss.cz  telefon: 353 563 437, 602 354 319.                                       V přípradě nepřítomnosti 353 225 060, 725 929 276

Informace pro příjem seniorů do domů s pečovatelskou službou a informace o poskytování terénní pečovatelské služby:

Ilona Šmejkalová - vedoucí střediska, ismejkalova@kv-mzss.cz  telefon: 353 563 171, 602 371 982

Ředitelství MZSS

Východní 16, 360 20 Karlovy Vary - Drahovice

Email: mzss@kv-mzss.cz
Telefon: 353 226 492, 353 225 060
 

Mgr. Milan Martinek - ředitel

E-mail: mmartinek@kv-mzss.cz mobil: 727 972 487

Ilona Šmejkalová - zástupce ředitele
E-mail: ismejkalova@kv-mzss.cz  mobil: 602 371 982

Soňa Nejedlá  - ekonom
E-mail:
ekonom@kv-mzss.cz mobil: 601 333 589

Dana Solichová - mzdová účetní

E-mail: mzdy@kv-mzss.cz mobil: 702 196 459

Šárka Jindrová - všeobecná účetní

E-mail: ucetni@kv-mzss.cz telefon: 353 225 060

Marcela Valková - hlavní pokladní

E-mail: mvalkova@kv-mzss.cz mobil: 602 653 664

Lenka Novotná DiS. - registrovaný nutriční terapeut 

E-mail: dietnisestra@kv-mzss.cz mobil: 702 196 458

Matějková Lepíková Klára - styk s veřejností v oblasti reklamy, kultury a aktivit seniorů

E-mail: kmatejkova@kv-mzss.cz mobil: 777 578 978

 

1. Středisko pečovatelské služby

Severní 5, 360 02 Karlovy Vary - Rybáře
Telefon: 353 563 171, 602 371 982

Ilona Šmejkalová - vedoucí střediska, zástupce ředitele
ismejkalova@kv-mzss.cz 


Dům s pečovatelskou službou Rybáře
Severní 5, Rybáře
Telefon: 353 563 171, 

Sociální pracovník: Bc. Jaroslava Novotná- poskytuje informace o rozvozu obědů z Jídelny Zlatá kotva

jnovotna@kv-mzss.cz mobil: 725 102 353

Dům s pečovatelskou službou Čertův ostrov
Jateční 9, Čertův ostrov
Telefon: 353 226 701
Sociální pracovník: Bc. Petra Netrhová

pnetrhova@kv-mzss.cz mobil: 725 759 284

Dům s pečovatelskou službou Růžový vrch

Sedlecká 2, Růžový vrch
Telefon: 353 564 555
Vedoucí okrsku: Klára Rubášová
 

krubasova@kv-mzss.cz  mobil:  602 371 968 

Dům s pečovatelskou službou Stará Role
Závodu míru 21, Stará Role
Telefon: 353 562 233
Sociální pracovník: Bc. Marcela Volková
 

mvolkova@kv-mzss.cz mobil: 602 371 986

Dům s pečovatelskou službou Drahovice
Východní 16, Drahovice                                                                                                                                 Telefon: 353 225 060                                                              

Sociální pracovník: Bc. Ivana Jindrová 

ijindrova@kv-mzss.cz mobil: 702 040 489

Vedoucí stravovacího provozu: Petra Tomaníková Babická 

stravovani.vychodni@kv-mzss.cz  mobil: 720 045 803

Jídelna s kuchyní pro seniory a zdravotně postižené Zlatá Kotva
Sokolovská 105, 360 02 Karlovy Vary - Rybáře
Telefon: 353 566 552

Vedoucí stravovacího provozu: Helena Vaníčková

zlata.kotva@kv-mzss.cz  mobil: 720 045 805
 

 

2. Domov pro seniory Stará Role

Závodu míru 96, Karlovy Vary - Stará Role
Telefon: 353 563 437
E-mail:
 dd@kv-mzss.cz

Vlasta Čábelová - vrchní sestra

vcabelova@kv-mzss.cz  mobil: 602 354 319

V přípradě nepřítomnosti 353 225 060, 725 929 276

Sociální pracovnice - Mgr. Hana Kunešová

socialni.ddrole@kv-mzss.cz  mobil: 725 944 729

Vedoucí stravovacího provozu: Jana Schmidtová

 jschmidtova@kv-mzss.cz  mobil: 720 045 804

 

3. Správa domu s pečovatelskou službou Východní 16

Východní 16, 360 20 Karlovy Vary - Drahovice
Telefon: 353 225 060, 353 228 790

Barbora Mourková - správa budov
E-mail:
 bmourkova@kv-mzss.cz      mobil: 725 306 247

Iva Švestková - nájmy
E-mail:
 isvestkova@kv-mzss.cz       mobil: 725 175 473

Kontaktujte nás