Historie

Městské zařízení sociálních služeb je příspěvková organizace města Karlovy Vary, která zajišťuje komplexní sociální služby pro seniory, případně zdravotně postižené občany Karlových Varů.

Vznikla v r. 1993 s názvem Domov penzion pro důchodce a byla určena pro provozování nově vystavěného Domova penzionu pro důchodce v K.Varech - Drahovicích. Jednalo se o velkoryse pojatou výstavbu pobytového zařízení s kapacitou 173 míst.

V roce 1994 byl dán do provozu Domov důchodců ve Staré Roli a o tento Domov důchodců byla rozšířena činnost příspěvkové organizace. V roce 1996 organizace dále rozšířila svoji činnost o poskytování obědů pro docházející důchodce ve svých jídelnách a o přípravu obědů pro rozvoz pečovatelskou službou o víkendech.

V roce 2001 byl změněn název příspěvkové organizace z původního Domov penzion pro důchodce na Městské zařízení sociálních služeb. Tento název mnohem lépe vystihuje jak poslání organizace, tak to, že se jedná o zařízení financované a zřízené městem. Již tehdy začaly úvahy o dalším rozšíření činnosti, tj. poskytování terénních pečovatelských služeb a provozování jídelny pro důchodce Zlatá Kotva. Tyto služby tehdy zajišťovala rozpočtová organizace Okresního úřadu - Středisko pečovatelské služby.

Po zrušení Okresního úřadu přešlo poskytování terénních pečovatelských služeb a provoz jídelny Zlatá Kotva pod Karlovarský kraj a od ledna r. 2005 je začalo poskytovat občanské sdružení Res vitae, kterému město K.Vary přispívalo na provoz. Během krátké doby se však ukázalo, že tato forma je nevhodná pro tak organizačně a ekonomicky náročnou činnost a postupně se hromadící problémy vyústily v rozhodnutí zastupitelstva města K.Vary, aby i terénní pečovatelské služby zajišťovala městská organizace s jasně danou odpovědností a průhledným hospodařením.

Tím došlo od 1. ledna 2006 ke sjednocení sociálních služeb pro občany seniory pod jedno centrum, k jejich zefektivnění, zlepšení dostupnosti, rozšíření nabídky a samozřejmě i zlepšení kvality.

K 31. 12. 2006 byl pak zrušen Domov penzion pro důchodce jako zařízení ústavní sociální péče a obytné jednotky byly převedeny do bytového fondu města. Domov penzion byl tak transformován na klasický dům s pečovatelskou službou, což obnáší samostatné nájemní bydlení s podpůrnými službami, které si nájemník nasmlouvá.

Téměř stovka našich zaměstnanců se tak nyní systematicky stará o všechny občany, kteří služby v jakékoliv formě potřebují, od té nejednodušší, jakou je podání či dovoz oběda, až po nejsložitější, jakou je komplexní péče v Domově důchodců.