Přístavba domova pro seniory pokračuje

....a probíhá v souladu s plánovaným harmonogramem prací. V podzimních měsících probíhala hrubá stavba přístavby. Byl dokončen skelet prvního podzemního a prvního nadzemního podlaží. Byla již realizována část přípojek a v současnosti probíhá stavba druhého nadzemního podlaží. 

Výstavba nové části Domova pro seniory ve Staré Roli právě začíná

Slavnostní zahájení přístavby a rekonstrukce Domova pro seniory ve Staré Roli

Stutární město Karlovy Vary do dvou let rozšíří kapacitu Domova pro seniory ve Staré Roli ze stávajících 21 na celkem 61 lůžek.

 

Náměstek primátora pro oblast investic Čestmír Bruštík uvedl, že ve výběrovém řízení soutěžilo celkem 10 nabídek stavebních firem. Vítězem se stala společnost PSG Construction a.s. s nejnižší cenovou nabídkou ve výši 69 770 634,43 Kč bez DPH (80 211 299,60 Kč s DPH).

 

Stavba bude kompletně dokončena v březnu 2019. V příštím roce na podzim bude dokončena její nejviditelnější část – dostavba nového křídla. Kromě ní stavba zahrnuje rekonstrukci a přístavbu stávajícího objektu, objekt protipovodňové ochrany, komunikace, zpevněné plochy a přípojky.

 

Domov pro seniory je pobytovým zařízením pro klienty, kteří vyžadují komplexní celodenní péči včetně péče zdravotní. Domov pro seniory provozuje Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace Statutárního města Karlovy Vary.

 

Rekonstrukce a přístavba Domova pro seniory ve Staré Roli se připravuje už několik let. Současná kapacita domova 21 lůžek krajskému městu s téměř 50 tisíci obyvatel nedostačuje. Před několika lety provedeným průzkumem město zjistilo, že okamžitý zájem o umístění do domova pro seniory je zhruba třikrát větší. Proto rozšíření o 40 lůžek.

 

Autorem projektu je ing. arch Václav Zůna. Předmětem projektu je dle zadání rozšíření o nové křídlo na severozápadní straně objektu. Dále půjde o přístavbu kuchyně a zázemí na zadní straně stávající budovy, vybudování nezbytných komunikací, zpevněných ploch a úpravy zeleně, protipovodňové opatření a v neposlední řadě komplexní rekonstrukci provozu kuchyně ve stávající budově.

Urbanistické a architektonické řešení přístavby respektuje stávající kvalitní kompozici prostorového řešení areálu - dům v zahradě. Objekt přístavby je umístěn na pozemek tak, aby nepopíral dominantní roli stávajícího objektu. V areálu o rozloze téměř jednoho hektaru bude urbanizována jeho levá část, zatím co pravá zůstává nezastavěná pro potřeby klidového parku. Přístavba svou zaoblenou formou citlivě reaguje na okolí, kde nedochází ke konfrontaci se stávající zástavbou. V parkové části areálu se předpokládá vytvoření klidových ostrůvků pro uživatele domu pro seniory a jejich návštěvy.

 

Město Karlovy Vary zároveň jedná s Karlovarským krajem o zařazení nově vzniklé kapacity do krajského systému sociálních služeb. Podle náměstka primátora Michala Riška existuje takový příslib už z dřívějška a současný krajský radní pro sociální oblast Petr Kubis o něm ví.

 

 

Nabídka závodního stravování

  • Přidáno: 1. 11. 2017

V rámci volné kapacity v našich jídelnách a kuchyních nabízíme zájemcům možnost  závodního stravování.

Stravování je možné jak individuálně docházkou do jídelen, tak je možno uzavřít smlouvu o dovozech obědů přímo na pracoviště podle konkrétně sjednaných podmínek.

Cena oběda (polévka, hlavní jídlo, nápoj)  je 79,- Kč.

V sekci  "Poskytování stravy - obědy" jsou uveřejněny jídelní lístky.

Zájemci se mohou též informovat přímo u odpovědných pracovníků - kontakty lze nalézt v sekci kontakty, nebo při osobní návštěvě.


Informace ohledně sociálních dávek

Přidáno: 14.1.2017

Kompletní informace ohledně dávek sociální podpory, žádosti o dávky i nároku na dávky apod.


Vzácná návštěva v Domově seniorů

Dne 11.8.2016 nás poctila svou návštěvou skupinka politicky angažovaných osobností v čele s místopředsedou Poslanecké sněmovny Janem Bartoškem a primátorem města Karlovy Vary Mgr. Petrem Kulhánkem a jeho náměstky. Hlavním tématem společného setkání byla přístavba domova pro seniory ve Staré Roli, k jehož zahájení by mělo dojít na jaře 2017. Po jejím dokončení nabídneme karlovarským seniorům dalších 40 lůžek. Toto téma vzbudilo mezi našimi klienty opravdový zájem, a proto dostali možnost setkat se s politiky osobně. Politici velmi mile a vstřícně zodpověděli všechny jejich dotazy týkající se přístavby a dalšího chodu domova.